Puhelintulkkaus ennen ja nyt

02.02.2020

Puhelintulkkauksen historia: Ensimmäistä etätulkkauspalvelua tarjottiin Australiassa jo vuonna 1973. Hallitus perusti maahanmuuttoviraston käyttöön 24 tunnin hätäpuhelintulkkauspalvelun. Palvelua tarjottiin maksutta ja alkuperäinen tulkkaus tapahtui kahdeksalla kielellä. Pian kysynnän seurauksena kielten määrä kasvoi ja palvelu jatkoi kehitystä. Etätulkkauspalvelujen käyttöönotto muissa maissa kesti jonkin aikaa. Yhdysvallat toivotti puhelintulkkauspalvelun tervetulleeksi vuonna 1981, kun taas Japani aloitti palvelun vuonna 1986. Yhdistynyt kuningaskunta esitteli puhelintulkkauksen pilottihankkeensa vuonna 1990 Lontoon kuninkaallisessa sairaalassa. Vuosina 1981-1990 puhelintulkkauksesta tuli melko suosittu, ja se otettiin käyttöön eri aloilla, kuten terveydenhuollossa, yleisessä turvallisuus-, rahoitus- ja telepalveluissa.

Tällä hetkellä on useita organisaatioita, jotka tarjoavat puhelintulkkauspalvelua - voittoa tavoittelevia, julkisia ja voittoa tavoittelemattomia organisaatioita, ja jotkut terveyslaitokset onnistuivat perustamaan omat sisäiset etätulkkauspalvelut. Teknologian kehittyessä, vähentyneet puhelukustannukset, parempi soitonopeus ja parantunut tulkkauslaatu, näiden tekijöiden ansiosta palvelu muuttuu entistä suositummaksi. Tässä puhelintulkkauksen markkinaosuus USA:ssa vuosina 2012-2018;


Puhelintulkkauspalvelun laadun parantaminen:

Puhelintulkkaus ei ole enää kielipalveluntarjoajien tarjoama eksoottinen ja harvinainen palvelu, siksi jokainen yritys pyrkii tarjoamaan korkeampaa laatua, jotta voidaan hankkia ja pitää asiakkaansa. Paras tapa parantaa tarjoamaasi palvelua on palkata vain korkeasti koulutettuja tulkkeja. Etäpalvelun tarjoaminen on erilaista kuin henkilökohtainen tulkkaus, siksi on hyvä antaa puhelintulkeille vinkkejä siitä, miten he voivat paremmin työskennellä. Tulkkina oleminen tarkoittaa sitä, että pystymme tuottamaan pelkän tekstin kielistä toiselle, mutta myös siihen liittyvät tunteet ja kulttuuriset tekijät. Kasvoilmaisut ja kehon kieli ovat varsin hyödyllisiä tällaisissa tapauksissa, mutta puhelintulkkauspalvelun yhteydessä ammattilainen menettää tämän edun. Siksi tarvitaan paljon taitoja oppia kuuntelemaan tehokkaasti molempia osapuolia ja tarttumaan tunteisiin sanojen takana. Erinomaisen palvelun tarjoamiseksi puhelinstulkilla on oltava syvä tuntemus molemmista keskustelussa käytettävistä kielistä.

Puhelintulkkaus on hyödyllinen monissa tilanteissa, sitä käytetään erilaisten kielten puhuvien osapuolten välisen ymmärryksen turvaamiseksi. Sillä on historialliset juuret ja se on jo vakiintunut tehokkaaksi välineeksi, jota kielipalveluntarjoajat tarjoavat yrityksille, terveydenhuollon organisaatioille ja valtion laitoksille.