Puhelintulkkaus: kustannustehokas tapa lisätä tulkkauspalveluiden käyttöä terveydenhuollossa.

27.11.2019

Kielimuuri ja tehotonta vuorovaikutusta potilaan ja terveydenhuollon ammattilaisten välisessä kanssakäymisessä aiheuttaa suuria kustannuksia terveydenhuoltoalalla, tämä voi johtua seuraavista syistä: Mahdolliset väärät diagnoosit, potilaat eivät saa ennaltaehkäisevää ohjausta, turhat laboratoriokokeet ja toimenpiteet, potilas ei osaa noudattaa hoitoohjeita oikein ja aika kuluu liikaa. 

Tulkin tilaamisessa paikan päälle saattaa ilmestyä vaikeuksia terveydenhuoltoyksiköissä, kuten esimerkiksi akuutti tarve tulkille, kriisi- tai hätätilanteissa tai organisaation rajattu budjetti tulkkauspalveluille.

Edellämainittuja haasteita on mahdollista ohittaa viestinnän teknologian ja etätulkkauksen avulla, josta kaikkein yksinkertaisin tapa on puhelintulkkaus. Puhelintulkkaus on nopeaa, kätevää ja säästää kuluja. Terveydenhuollon organisaatiot kuten: sairaalat, terveysasemat, klinikat sekä päivystyspoliklinikat voivat tarjota ammattilaisilleen yhteyttä tulkkeihin lyhyellä ajalla ja kustannustehokkaasti.

Seuraavaksi esimerkkejä tilanteista, joissa puhelintulkkausta voidaan tarvita: 

Terveyskeskuksissa

  • Yleisvoinnin arviointi
  • Testituloksien läpikäyminen
  • Hoitoohjeiden antaminen
  • Hammashoitoon liittyvät asiat
  • Terapiaan tuleva asiakas

Sairaaloissa

  • Potilaan vastaanotossa
  • Leikkaukseen liittyvät ohjeet ennen ja jälkeen leikkausta
  • Fysioterapia/kuntoutus ohjeet
  • Teho-osastolla oleva potilas, joka on heräämässä leikkauksen jälkeen.

Suositus on, että etätulkkausta käytettäisiin aina kun mahdollista. Yhä enemmän terveydenhuollon organisaatioita on siirtymässä tilanteisiin, joissa lähitulkkaus on poikkeus ja etätulkkaus yleinen tapa toimia.