Ymmärtäminen tulkkauksessa: Vinkkejä terveydenhuollon ammattilaisille

14/01/2020

Vieraskielisen asiakkaan palvelussa on kotoutumislain mukaan huolehdittava siitä, että asiakas ymmärtää häntä koskevat asiat. Kotoutumislain mukaan viranomaisen on tarvittaessa huolehdittava tulkkaamisesta tai kääntämisestä (5 §).

Suomessa toimii kunnallisia ja alueellisia tulkkikeskuksia sekä yksityisiä tulkkaus- ja käännöspalveluita tarjoavia yrityksiä. Tulkkikeskukset tarjoavat kielipalveluja lähes sadalla kielellä. Aina tulkkipalvelua ei ole helppo löytää varsinkaan lähialueelta, ja palvelutarjonta on erilaista eri puolilla Suomea.


Etätulkkausta käytetään myös varsin paljon, erityisesti silloin, kun käsiteltävät asiat eivät vaadi tulkin henkilökohtaista läsnäoloa. Etänä toteutettava tulkkaus helpottaa tulkkien saatavuutta ja sen käytön yleistyminen onkin toivottavaa.

Vieraskielisen asiakkaan asioimista sekä asiakkaan ja työntekijän keskinäistä ymmärtämistä tukevat myös saatavilla oleva omakielinen tai selkokielellä laadittu materiaali. Useimmilla viranomaisilla on käytössään jonkin verran materiaalia yleisimmillä kielillä, mutta kieli- ja materiaalivalikoimaa on tarvetta lisätä. (Lähde: Kotouttaminen.fi)

Vinkkejä tulkin avulla tapahtuvaan kommunikointiin terveydenhuollossa:

1. Esittele itsesi tulkille. Anna tarvittaessa lyhyt kuvaus tilanteesta, jotta tulkki voi käyttää keskustelussa oikeaa äänensävyä. Esimerkiksi rutiinikäynti voi vaatia erilaista sävyä kuin diagnoosin antaminen. Ymmärrä, että tulkki tulkitsee vain sanojasi. He tarjoavat viestintää ja ymmärrystä, eivät lisää keskustelua.

2. Ymmärrä tulkki viestinnän ammattilaisena. Tulkin selkeä ymmärtäminen ja tulkin roolin tunnustaminen terveydenhoidossa auttaa potilasta tuntemaan olonsa helpommaksi.

3. Puhu selvästi ja hitaasti. Monilla ihmisillä on taipumus puhua kovemmin, mutta selkeästi puhuminen on riittävää ja aikatehokasta, koska sen avulla tulkin ei tarvitse selventää viestintää.

4. Puhu potilaalle, ei tulkille. Muista, että tulkin rooli on tarjota ymmärrystä ja kommunikointia, mutta viestintä tapahtuu sinun ja potilaan välillä.

5. Puhu täydellisinä ajatuksina ja ota tauko, jotta tulkki voi tulkita viestisi. Vältä monien kysymysten esittämistä kerralla.

6. Ymmärrä ja tiedä, että kaikki mitä sanot ja kaikki potilaan sanomat tulkitaan. Ammattitaitoinen tulkki ei muuta keskustelua.

7. Vältä idioomeja ja slängejä. Muista, että slängejä ei välttämättä voi kääntää toiselle kielelle, eikä välttämättä ole kulttuurisesti tarkoituksenmukaista.

8. Ole tietoinen kulttuuritekijöistä. Tulkki on tietoinen kulttuurieroista, ja kielipalveluntarjoajasi voi tarjota kulttuuritietoisuutta koskevaa koulutusta sekä ilmaisia ​​tukimateriaaleja auttaaksesi sinua ja henkilöstöäsi kommunikoimaan tehokkaasti eri kielten ja kulttuurien potilaiden kanssa.

9. Varmista, että yksi henkilö puhuu kerrallaan. Varmista tulkin kanssa, että vain yksi henkilö puhuu, ja vältä keskeytystä. Tämä voi hämmentää keskustelua ja vie enemmän aikaa, jos asiat on tarpeen toistaa tai selittää uudelleen. Tämän muistaminen tarjoaa tarkimman tulkinnan ja keskustelun etenemisen.

10. Jätä enemmän aikaa tulkittuun viestintään. Joskus hätätilanteissa ja viime hetken tapaamisissa, aikarajoitukset voivat olla tekijä, mutta etenkin etukäteen suunniteltujen tapaamisten yhteydessä on oltava riittävästi aikaa tulkkausprosessiin. Ajan kiirettäminen johtaa tehottomaan viestintään missä tahansa ympäristössä, mutta kun kielelle on esteitä, on tärkeää, että sinulla on aikaa varmistaa, että kaikki ymmärretään. Se auttaa myös potilaasi tuntemaan olonsa mukavaksi ja tyytyväisemmäksi.